باکس بتنی | شرکت عمران واژه

تولید باکس‌ بتنی زیرگذر جاده‌ای برای ایجاد سهولت در عبور و مرور و ایجاد سرعت و اطمینان در احداث زیر گذرهای جاده‌ای و با استانداردهای سازمان ملی استاندارد و مؤلفه‌های ترافیکی وزارت راه و شهرسازی صورت می‌پذیرد.

این قطعات بتنی پیش‌ساخته در اندازه های مختلف به صورت باکس بتنی در محل پل‌ها ، مسیرها و رودخانه‌های فصلی جهت هدایت آب‌های سطحی با حجم مختلف تولید و آرایش میلگرد این قطعات بتنی پیش ساخته بسته به نوع کاربری و میزان بار وارده،توسط شرکت عمران واژه طراحی و تولید می‌گردد. در حال حاضر در بسیاری از پروژه های راهسازی کشور از این محصول بهره برده می‌شود.

انواع باکس های بتنی

دو نوع باکس بتنی وجود دارد که به نام تـرافیکی و غیـر ترافیکـی تولید می شود.
باکس ترافیکی در زیر جاده ها استفاده شده و نوع غیر ترافیکی بر اساس سفارش مشتـری تولید می شـود. این باکـس ها بنا به کاربرد آنها در ابعــاد مختلفی تولیـد می شوند و برای تاسیسات و … با سرعت بالا تولید و اجرا می شود.

 

باکس بتنی – کالورت – کلورت بتی – گونوگ بتنی چهار گوش – کول فاضلاب چهار گوش

باکس بتنی - کالورت - کلورت بتی - گونوگ بتنی چهار گوش - کول فاضلاب چهار گوش
باکس بتنی – کالورت – کلورت بتی – گونوگ بتنی چهار گوش – کول فاضلاب چهار گوش
باکس بتنی - کالورت - کلورت بتی - گونوگ بتنی چهار گوش - کول فاضلاب چهار گوش