خط تولید قطعات بتنی بصورت پیوسته

اسلیپ فرمر / اکسترودر Slipformer / Extruder شرکت عمران واژه، اُواکو

-سقف پیش تنیده هالوکور

-تیرچه بتنی پیش تنیده

-دیوار سنگین و سبک ابنیه و محوطه

اسلیپ فرمر – اکسترودر – خط تولیدسقف پیش تنیده هالوکور – ماشین آلات هالوکور- ویلیر

اسلیپفرمر ماکسترودر سقف هالوکور بتنی
اسلیپفرمر ماکسترودر سقف هالوکور بتنی
اسلیپفرمر ماکسترودر سقف هالوکور بتنی
اسلیپفرمر ماکسترودر سقف هالوکور بتنی