عملکرد لرزه ای ستون های پل پیش ساخته با اتصالات سوکتی و پاکتی بر اساس آزمایش های رفت و برگشتی شبه استاتیک

عملکرد لرزه ای ستون های پل پیش ساخته با اتصالات سوکتی و پاکتی بر اساس آزمایش های رفت و برگشتی شبه استاتیک: مطالعه تجربی و عددی در این مطالعه، چهار نمونه ستون پل در مقیاس یک سوم  به دو صورت تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه ها

مکانیسم انتقال تنش اتصالات پایه سوکتی با ستون های بتنی پیش ساخته

مکانیسم انتقال تنش اتصالات پایه سوکتی با ستون های بتنی پیش ساخته هدف از این مطالعه ارائه روش طراحی منطقی و جزئیات اتصال برای اتصالات پایه سوکتی ستون به فونداسیون برای ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله است. آزمایش‌های بارگذاری چرخه‌ای بر روی نمونه‌های مدل با مقیاس یک دوم برای بررسی

رفتن به بالا

logo-samandehi

رفتن به بالا

بتن پیش ساخته پیش تنیده » ستون های بتنی