تیر NEXT پل

تیر NEXT پل | شرکت عمران واژه، اُواکو تیر NEXT توسط کمیته فنی PCI Northeast Bridge متشکل از مهندسان پل ایالتی، مشاوران و سازندگان سازه های پیش ساخته از هر شش ایالت نیوانگلند و نیویورک توسعه داده شده است. تیر NEXT به گونه ای طراحی شده است که هم در کارخانه تولید و هم