رفتار اتصالات بال های دبل تی تحت بارهای یک جهته و رفت و برگشتی درون صفحه ای

در این مقاله نتایج بررسی تجربی جهت مطالعه رفتار هفت نوع اتصال مکانیکی مورد استفاده در بال های دبل تی با ضخامت 2 و 4 اینچ (51 و 102 میلی‌متر) ارائه شده است. این مطالعه شامل پنج نوع اتصال متعارف که معمولاً در عمل استفاده می شود و دو طرح جدید یا اصلاح شده می باشد. در مجموع 95 آزمایش اتصال، تحت انواع شرایط بارگذاری و تکیه گاهی هم بصورت بارگذاری یک جهته و هم رفت و برگشتی داخل صفحه ای انجام پذیرفت. داده ها نشان می دهند که مقاومت، سختی و ظرفیت تغییر شکل اتصالات، بسته به قیدها و شرایط بارگذاری به طور گسترده ای متفاوت است، که پیش بینی تحلیلی رفتار را بسیار دشوار می کند. بر اساس پاسخ اندازه گیری شده و رفتار مشاهده شده، عملکرد هر اتصال بر اساس قابلیت سرویس دهی، مود شکست و ظرفیت تغییر شکل مورد بحث قرار گرفته است. دو اتصال ، یکی یا بال خم شده ساخته شده از یک تسمه خم شده از فولاد ودیگری اتصال تحت نام تجاری Vector، قابل اعتمادترین رفتار را از نظر مقاومت و ظرفیت تغییر شکل ارائه می دهند.

رفتار اتصالات بال های دبل تی تحت بارهای یک جهته و رفت و برگشتی درون صفحه ای