ایستگاه مرکزی بتن آماده – بچینگ پلانت بتن

شرکت عمران واژه تبریز | اٌواکو

خط تولید بتن جهت تولید بتن با ظرفیت و کیفیت اختلاط بالا ساخته،نصب و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.
شرکت‌ها و نهاد های مختلف با توجه به مشخصات پروژه ای که در دست دارند نسبت به تهیه بچینگ اقدام می نمایند.
آیتم هایی که میبایست در خرید بچینگ پلانت بتن در نظر گرفت:
– ظرفیت بتن تولیدی دستگاه در روز و در ساعت
-تو لید بتن تر یا نیمه تر یا خشک
– ثابت یا سیار بودن بچینگ پلانت
– دستی یا اتوماتیک بودن دستگاه
– نحـوه پــر کــردن مــصــالـح
– مصـرف بــــرق
– مقدار فضـا گیری
و چندین آیتم دیگر
ظرفیت تولید بتن ۲۰ الی ۲۰۰ مترمکعب در ساعت بصورت تر یا خشک می‌تواند باشد.

 

بچینگ – بچینگ پلانت – بچینگ ثابت – بچینگ پلانت ثابت – ایستگاه بتن – ایستگاه مرکزی بتن – بتن آماده – طرح اختلاط – بتن – بچینگ بتن – بچینگ فیدری

بچینگ پلانت ثابت ایستگاه مرکزی بتن
بچینگ پلانت بتن ثابت بتن تر و خشک
بچینگ پلانت ثابت ایستگاه مرکزی بتن
بچینگ پلانت بتن
بچینگ پلانت ثابت ایستگاه مرکزی بتن