سقف بتنی

سقف دابل تی پیش ساخته

سقف دابل تی |شرکت عمران واژه تبریز دال بتنی پیش ساختــه دابـل تـی بصورت پیش تنیده در کارخـانـه تولید و به محـل پـروژه انتقـال داده میشود. سقـف های دابـل تـی ( Double Tee ) المـان سازه‌ای باربر است که از اتصـال دو عدد تیر تی شکل به یکدیگر ایجادمی‌شود. ایـن المـان با داشتـن بـال‌های

سقف هالوکور

سقف هالوکور یا دال مجوف (سوراخدار) | شرکت عمران واژه Precast concrete hollow core slab این نوع سقف بتنی پیش ساخته که تولید کارخانه ای میباشد بصورت سیستم پیش تنیده و استفاده از استرند به جای میلگرد و با سیستم اکسترود تولید میشود.امروزه شـرکت های زیادی در زمینه سـاخت ماشیـن آلات به سقف های

رفتن به بالا

logo-samandehi

رفتن به بالا

بتن پیش ساخته پیش تنیده » سقف بتنی