ساختمان های پیش ساخته بتنی

سازه های بتنی درجا، به عنوان یکی از مورد اطمینان ترین گزینه های ساخت بنا در سده اخیر، طرفداران بسیاری در بین اکثریت مردم، علی الخصوص مجموعه های عمرانی و مشاغل مرتبط به آن پیدا کرده است. این سازه ها به دلیل استحکام بسیار بالا، انعطاف پذیری قابل قبول و مقرون به صرفه بودنشان، در ساخت ساختمان ها نیز کاربرد بسیاری پیدا کرده اند، اما اقداماتی که سبب می شوند تا این محصولات، با این کیفیت به وجود آیند، بسیار وقت گیر هستند.

توضیحات

از این روی برای حل این مساله، مجموعه های مرتبط اقدام به ساخت ساختمان پیش ساخته بتنی نموده اند. ساختمان بتنی پیش ساخته عبارت است از ساخت اعضای سازه ای آن در کارخانه به صورت انبوه و سپس نصب و یکپارچه نمودن آنان در مرحله اجرا به صورتیکه بتواند وظایف مورد انتظار از یک سازه را مطابق با موازین و آیین نامه ها بر آورده سازد.