دستگاه چند منظوره برای تولید :

آسفالت سرد

– بیس میکس راهسازی و راه آهن

-بتن غلطکی

بتن تر و خشک