تیر NEXT-پل

تیر NEXT توسط کمیته فنی PCI Northeast Bridge متشکل از مهندسان پل ایالتی، مشاوران و سازندگان سازه های پیش ساخته از هر شش ایالت نیوانگلند و نیویورک توسعه داده شده است.

توضیحات

تیر NEXT به گونه ای طراحی شده است که هم در کارخانه تولید و هم در محل اجرای پروژه کارآمد باشد. در حین ساخت در کارخانه، عدم وجود استرند های drap شده یک مزیت قابل توجه است. حذف قالب بندی عرشه در محل پروژه باعث صرفه جویی قابل توجهی در زمان ساخت و ساز می شود و در عین حال یک سکوی کار فوری را نیز فراهم می کند که همین امر منجر به انجام پروژه ای بسیار ایمن تر می شود. پل های ساخته شده با تیر NEXT یک سازه مقرون به صرفه است که هزینه کلی ساخت پل را کاهش می دهد. این سیستم مناسب دهانه های تا 27 متر بوده و قابلیت اجرا در زیر ساخت های حمل و نقل را دارد.