سقف دابل تی |شرکت عمران واژه تبریز

دال بتنی پیش ساختــه دابـل تـی بصورت پیش تنیده در کارخـانـه تولید و به محـل پـروژه انتقـال داده میشود. سقـف های دابـل تـی ( Double Tee ) المـان سازه‌ای باربر است که از اتصـال دو عدد تیر تی شکل به یکدیگر ایجادمی‌شود. ایـن المـان با داشتـن بـال‌های بلنـد و قـوی و همچنین دو جان مستحکـم امکـان تحـمل بارهای زیاد بادهانه‌های بزرگ را دارد. استحکام و کیفیت بسیـار بالا، ساخت در دهانه های بزرگ و نصب سریع و آسان از برتری های این نوع سقف میباشد.

موارد استفاده از دال‌های دابل تی

دال‌هـای دابــل تــی عموماً برای پوشش‌هــای کــف و بــام مــورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

 • سازه‌های صنعتی و اداری و آموزشی
 • سازه های مرتبط با مـواد غــذایـی
 • سازه های در معـرض رطوبت زیـاد
 • تصفیه خانه هـا آب و فــاضــلاب
 • انبارهای کارخانجات
 • سازه های پارکینگ
 • پـــل ها
 • دیـوارها
 • مزایای دال‌های دابل تی

 • امکان ایجاد دهانه تا ۱۸ متر به منظور تامین فضای باز بدون نیاز به ستون‌های میانی
 • تسریع در اجرای فضاها بزرگ بدلیل امکان جابجایی آسان قطعات
 • ســـازگــاری عــالی بـا انــواع ســـازه‌ های بتــونی و فــولادی
 • سطــح تمام شـده زیر سقف، بســیار تمیــز، صـاف و یکپــارچه
 • امکــان پوشش دهــانه تا ۱۸ متر
 • حذف مراحل مربوط به قالب بندی

سقف دابل تی پیش ساخته بتنی -سقف دابل تی پیش تنیده – سقف پیش تنیده

سقف بتنی – دابل تی – سقف بتنی دابل تی – سقف پیش ساخته -سقف دابل تی

سقف دابل تی پیش ساخته
سقف دابل تی پیش ساخته
سقف دابل تی پیش ساخته
سقف دابل تی پیش ساخته
سقف دابل تی پیش ساخته